Colofon

Op deze website staan alleen, die dingen die Ponjo interessant vindt, Ponjo kan grof, gemeen, smerig en laag bij de grond zijn. Aan de andere kant kan Ponjo ook lief, aardig en meevoelend zijn.

De teksten kunnen grammaticale fouten bevatten. Jammer dan.

Ponjo laat zich niet leiden door politiek correct gedrag. Het zal Ponjo worst wezen of hij op de pik van iemand trapt, uithaalt naar groepen. individuen en/of een rotschop uitdeelt aan wie of wat dan ook.  Voor de  snelst gekwetsten onder ons, heb ik alleen het advies. “klik op het kruisje voor afsluiten en vergeet dat u hier ooit geweest bent”. Voor een ieder die zich ernstig in zijn kruis gegrepen voelt, het zei zo.

Reageren op artikelen op de website van Ponjo is natuurlijk hartstikke leuk. Maar er zijn wel regels aan verbonden:

Ponjo heeft het recht om reacties, die niet door de beugel kunnen, in te korten of te verwijderen.

Spam, in welke vorm dan ook, is ontoelaatbaar en wordt direct verwijderd. Ga niet klagen over verwijderde reacties. Ook die worden verwijderd. Bezwaar maken tegen niet-geplaatste of verwijderde reacties is niet mogelijk. Ponjo bepaald of reacties al dan niet in strijd zijn met de regels.

Reageer inhoudelijk op het artikel. Ga dus niet kletsen over zaken die er niet toe doen. Dan kunt u net zo goed een eigen weblog beginnen. Racisme en discriminatie worden niet getolereerd, bedreigingen en andere haat zaaiende opmerkingen evenmin.

Comments are closed.